Правила на ет.комисия

КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА – КОГА ДА СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ НЕЯ И КАКВО ДА ОЧАКАВАМЕ ОТ НЕЯ
Комисията по професионална етика ( КПЕ ) е изборен орган на Регионалната Колегия на БЛС и е създадена съгласно Устава на БЛС. Основната задача на КПЕ е да следи за изпълнението и спазванета на Кодекса за професионална етика на лекарите в случаите, в които писмено е  уведомена за неговото нарушение.
В Кодекса за професионална етика на лекарите са определени всички аспекти на правата и задълженията на лекарите, отношенията лекар-пациент, отношенията между лекарите, лекарската тайна, хоноруването на лекарския труд и отношенията лекар- общество. Лекарите са длъжни да познават техния Кодекс за професионална етика, който се явява етична основа за тяхната професионална дейност. Незнанието на нормите на Кодекса не освобождава от отговорност лекарите, които не ги прилагат и спазват. Всеки, който иска да се запознае с Кодекса за професионална етика на лекарите може да го потърси на адрес www.blsbg.com
В случаите, при които заинтерисована страна счита, че е налице нарушение на професионалната лекарска етика има право в свободен текст да се обърне към КПЕ на Регионалната Колегия на БЛС. В тази жалба аргументирано, а когато е възможно и с доказателства и/или свидетели, да бъде посочено какво е нарушението, кога, къде и от кого е извършено то. Трябва да се знае, че КПЕ няма експертна функция при случаи на диагностични и/или терапевтични грешки, както и при случаи свързани с нарушаване на законите на страната. При тези обстоятелства, заинтерисованата страна трябва да се обърне към съответните административни и/или държавни органи, в чиято компетенция е съответният проблем. Едва след заключение на някоя от посочените инстанции за наличие на нарушение, с копие от това решение може да бъде сезирана КПЕ, която въз основа на него да вземе своето решение.
КПЕ е независим орган и за това нейният Председател и членове се избират директно от Делегатското събрание а не се определят и назначават от Управителния съвет или неговият Председател. В своята дейност Комисията се ръководи от действащите нормативни актове и от професионализма и съвестта на своите членове. Заключенията и решенията на КПЕ се предоставят на всички заинтерисовани страни и на Председателя на Управителния съвет на Регионалната Колегия на БЛС, който от своя страна да предприеме съответните действия според дадените му правомощия съгласно Устава на БЛС.

РЛК Бургас в социалните мрежи: fb tw gp pin

гр. Бургас 8010,
к-с"Славейков" бл. 126, партер
/срещу входа на паркинга на магазин "Технополис"/

Работно време:
Всеки делничен ден от 08.00 - 16.00

email: rlk_burgas@yahoo.com rlk_burgas@gbg.bg

Банкова сметка на РК - Бургас
IBAN: BG 34 UNCR 96601018599105, BIC UNCRBGSF, банка "УниКредит Булбанк" - Бургас

Design & Development by KAKDEVELOPMENT