БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

Създаден през 1901г. БЛС е вторият след английския прпофесионална организация на лекарите в света.Създадена в началото за защита на интересите на лекарското съсловие и определяне на техните хонорари тя прераства във важен факторза организиране на медицинската помощ в страната поради липса по това време на министерство на здравеопазването.Първи председател на БЛС е избран д-р Моллов.През периода до 1947г.когато съюза е закрит от комунистичестката власт се приемат много важни правила за практикуването на лекарската професия морално етични норми и финансови взаимоотношения между лекар и пациент.Членството в този период е било задължително. Във времето когато съюза не съществува властите нанасят огроми вреди върху лекарското съсловие като превръщат лекарят от свободна творческа личност във държавен служител без собствено мнение на най ниското стъпало на социалната стълбица. Премахването на частната практика през 1971г. И последващите 20г превръщат лекарското съсловие в една аморфна инертна маса която търпи безропотно всички експерименти провеждани с нея. Плодовете на тази пагубна политика в малка степен са налице и днес. Първите наченки на възтановяване на съюза  започват веднага след демократичните промени от 1989г. Създават се самостоятелни регионални дружества които стават основата за въэтановяване на БЛС в национален мащаб. С гордост можем да кажем че Регионалното лекарско дружество  създадено в Бургас през  началото на 1990г. С апостолският плам на д-р Калудов д-р Джендов д-р Будаков д-р Зидаров стана един от инициаторите на първият учредителен възтановителен събор на БЛС на който д-р Калудов беше избран в управителния съвет.От този момент започна борба за утвърждаването на съ юза като фактор за защита интересите на лекарите и признаване от държавата важноста на тази организация за по доброто здравеопазване .Като председатели на регионалната колегия в този период бяха избрани д-р Калудов д-р Добринов д-р Зидаров които с творчески плам изградиха структурно организацията и Върнаха самачувствието на лекарското съсловие за свободни хора. Легитимирането на БЛС стана след приемането на ЗСОЛС през 1999г. След което регионалната колегия се учреди като юридическо лице по този закон. За председател беше избран д-р Томов който успя в периода от 6 г. да изгради организационните структури на колегията да я превърне от една стихийна организация в стройна структура с ясни цели и задачи да я обезпечи финансово и да я превърне в мощен инструмен за защита на моралните и материални права на лекарите. Признание за  Бургаската колегия бе избирането на д-р Мануелян за председател на комисията по етика към БЛС както и участието му в подготовката и подписването на три рамкови договора.

РЛК Бургас в социалните мрежи: fb tw gp pin

гр. Бургас 8010,
к-с"Славейков" бл. 126, партер
/срещу входа на паркинга на магазин "Технополис"/

Работно време:
Всеки делничен ден от 08.00 - 16.00

email: rlk_burgas@yahoo.com rlk_burgas@gbg.bg

Банкова сметка на РК - Бургас
IBAN: BG 34 UNCR 96601018599105, BIC UNCRBGSF, банка "УниКредит Булбанк" - Бургас

Design & Development by KAKDEVELOPMENT