• thumb
  03 08 2017
  Във връзка с чл.9 ал.3 т.1 от Устава  на ССЛБ и по инициатива на УС на „Сдружение на семейните лекари-Бургас” се  свиква  редовно общо събрание на организацията на 13.09.2017 година при следния дневен ред:
  1. Отчет за дейността на УС на ССЛБ за период 2016/2017
  2. Отчет на Контролната комисия
  3. Запознаване с изпълнението на бюджет 2016 г. и приемане на бюджет за 2017 година
  4. Разни
  Събранието ще се проведе  на 13.09.2017 /сряда/ в  зала „Нептун“ на хотел Аква, с начало 18.30 часа.
  Присъствието на членовете на сдружението  е задължително!
 • thumb
  03 08 2017 Във връзка с чл.9 ал.3 т.1 от Устава  на ССЛБ и по инициатива на УС на „Сдружение на семейните лекари-Бургас” се  свиква  редовно общо събрание на организацията на 13.09.2017 година при следния дневен ред:
  1. Отчет за дейността на УС на ССЛБ за период 2016/2017
  2. Отчет на Контролната комисия
  3. Запознаване с изпълнението на бюджет 2016 г. и приемане на бюджет за 2017 година
  4. Разни
  Събранието ще се проведе  на 13.09.2017 /сряда/ в  зала „Нептун“ на хотел Аква, с начало 18.30 часа.
  Присъствието на членовете на сдружението  е задължително!
 • thumb
  09 05 2016 Към 01.05.2016 г. в ЦСМП - филиал Бургас има 13 свободни работни места, за лица с образователна квалификационна степен магистър по медицина. За допълнителна информация, може да се обръщате към служител "човешки ресурси" на тел. 056/ 87-19-28.
 • thumb
  01 04 2016 ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ  ВКЛЮЧАТ В ОБЩОНАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ГР. СОФИЯ НА 06.04.2016 Г., ЗАПИСВАНЕТО СТАВА НА ТЕЛ. 056/81-05-48; 0888 910 035; 0899 906 670 ИЛИ НА МЯСТО В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА, ДО ОБЯД НА 4 АПРИЛ 2016 Г.
 • thumb
  07 12 2015 Конкурс за заемане на длъжност: Началник на Клинична лаборатория в СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД
  І. Изисквания към кандидатите: 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина” 2. Придобита специалност по „Клинична лаборатория”. 3. Да са членове на БЛС и да нямат наложени наказания от БЛС. 4. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не са осъждани.
  ІІ. Необходими документи:
  1. Заявление за участие в конкурс. 2. Нотариално заверени копия от дипломи. 3. Удостоверение за членство в БЛС. 4. Свидетелство за съдимост.
  ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
  1. Писмена разработка на тема: “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПЕРОДА 2016-2018 ГОДИНА” 2. Събеседване с кандидатите, получили оценка на разработката, не по-малко от 4.50-познаване на нормативни документи; мениджърски умения и комуникативни способности на кандидатите.
  ІV. Дата на провеждане на конкурса:
  25.01.2016година – в кабинета на Управителя от 13.30 часа.
  Документите се подават в деловодството на “СБАЛПФЗ Бургас” ЕООД, до 30 календарни дни след публикуване на обявата.
 • thumb
  07 12 2015 ОБЯВЯВА:
  Конкурс за заемане на длъжност: Началник на Микробиологична лаборатория в СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД
  І. Изисквания към кандидатите:
  1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина” 2. Придобита специалност по „Микробиология”. 3. Да са членове на БЛС и да нямат наложени наказания от БЛС. 4. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не са осъждани.
  ІІ. Необходими документи:
  1. Заявление за участие в конкурс. 2. Нотариално заверени копия от дипломи. 3. Удостоверение за членство в БЛС. 4. Свидетелство за съдимост.
  ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
  1. Писмена разработка на тема: “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПЕРОДА 2016-2018 ГОДИНА” 2. Събеседване с кандидатите, получили оценка на разработката, не по-малко от 4.50-познаване на нормативни документи; мениджърски умения и комуникативни способности на кандидатите.
  ІV. Дата на провеждане на конкурса:
  25.01.2016 година в кабинета на Управителя от 12.00 часа.
  Документите се подават в деловодството на “СБАЛПФЗ Бургас” ЕООД, до 30 календарни дни след публикуване на обявата.
 • thumb
  07 12 2015 ОБЯВЯВА:
  Конкурс за заемане на длъжност: Началник на Пневмологично Отделение в СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД
  І. Изисквания към кандидатите:
  1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина” 2. Придобита специалност по „Пневмология и фтизиатрия”. 3. Трудов стаж като лекар в Пневмологично отделение през последните 5/пет/години 4. Да са членове на БЛС и да нямат наложени наказания от БЛС. 5. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не са осъждани.
  ІІ. Необходими документи:
  1. Заявление за участие в конкурс. 2. Нотариално заверени копия от дипломи. 3. Удостоверение за членство в БЛС. 4. Удостоверение за трудов стаж. 5. Свидетелство за съдимост. ІІІ. Начин на провеждане на конкурса: 1. Писмена разработка на тема: “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПНЕВМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 ГОДИНА” 2. Събеседване с кандидатите, получили оценка на разработката, не по-малко от 4.50-познаване на нормативни документи; мениджърски умения и комуникативни способности на кандидатите.
  ІV. Дата на провеждане на конкурса:
  20.01.2016година – в кабинета на Управителя от 10.00 часа.
  Документите се подават в деловодството на “СБАЛПФЗ Бургас” ЕООД, до 30 календарни дни след публикуване на обявата.
 • thumb
  07 12 2015 Конкурс за длъжността Началник на Рентгеново отделение в СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД
  І. Изисквания към кандидатите:
  1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина” 2. Придобита специалност по „Образна диагностика”. 3. Да са членове на БЛС и да нямат наложени наказания от БЛС. 4. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не са осъждани.
  ІІ. Необходими документи:
  1. Заявление за участие в конкурс. 2. Нотариално заверени копия от дипломи. 3. Удостоверение за членство в БЛС. 4. Свидетелство за съдимост.
  ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
  Писмена разработка на тема: “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 ГОДИНА” Събеседване с кандидатите, получили оценка на разработката, не по-малко от 4.50-познаване на нормативни документи; мениджърски умения и комуникативни способности на кандидатите.
  ІV. Дата на провеждане на конкурса:
  25.01.2016 година – в кабинета на Управителя от 10.30 часа.
  Документите се подават в деловодството на “СБАЛПФЗ Бургас” ЕООД, до 30 календарни дни след публикуване на обявата.
 • thumb
  02 09 2015
  ПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА
  На 15 септември 2015 г от 14:00 ч в аулата на МБАЛ БУРГАС ще се проведе работна среща между Районна колегия Сливен, Ямбол и Бургас с председателя на УС на БЛС
 • thumb
  22 01 2014 МЦ I гр. Средец търси педиатър (по заместване) за работа до 1 март 2014 г. Телефон за връзка: 05551/ 33 98
 • thumb
  18 11 2013 В ЦСМП - филиал Бургас има 8 свободни работни места, за лица с образователна квалификационна степен магистър по медицина. За допълнителна информация, може да се обръщате към служител "човешки ресурси" на тел. 056/ 87-19-28.
 • thumb
  12 02 2013 Уведомяваме Ви, че Районен Център за Трансфузионна Хематология гр. Варна има две свободни ординаторски места. Изискванията към кандидатите са да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина.
 • thumb
  04 10 2011 В ЦСМП - филиал Бургас има 7 свободни работни места, за лица с образователна квалификационна степен магистър по медицина. За допълнителна информация може да се обръщате към д-р Кърджиев или д-р Желязков на телефон: 056/ 87-19-27.
 • thumb
  20 09 2011 Най-големият медицински форум за търсене на работа отваря врати в България. След успешното предишно издание на MedPharm Careers, най-големият кариерен форум за работещи в сферата на здравеопазването в Европа, тази година домакини от българска страна ще бъдат освен София и Варна, така и Бургас и Пловдив, където събитието ще се проведе за първи път. MedPharm Careers е единственото по рода си кариерно изложение за медицински работници, стоматолози и фармацевти в Централна и Източна Европа, което се провежда във все по-голям брой европейски страни като Полша, Унгария, Гърция, Румъния, Словакия, Испания, Португалия, Литва, Латвия, България. В рамките на MedPharm Careers български лекари, стоматолози, медицински сестри и други здравни работници ще имат възможност да се срещнат с работодатели и агенции за подбор от цяла Европа. В тазгодишното издание на форума ще участват по-голям брой представители на Германия и Скандинавските страни, сред които Permedex Consulting, Dignus Medical, NES Healthcare, Paragona, Medicolink, Kienbaum и други. Освен тях ще присъстват и работодатели от Франция, Холандия, Великобритания, Ирландия и Белгия. Също така, всеки посетител ще получи възможността да се възползва от безплатно участие в обучителни модули и услугата видео CV. Организаторите на MedPharm Careers ще заснемат кратки видео презентации на лекари и други медицински работници, които впоследствие ще се публикуват на сайта MedPharmJobs.com, създавайки първата дигитална база-данни за наемащите и търсещите работа в сферата на здравеопазването. MedPharm Careers ще отвори врати за посетители в Бургас (хотел Аква) в събота (17.09) от 11.00 до 18.00 часа, в неделя (18.09) по същото време събитието ще се проведе във варненския хотел Голдън Тюлип. Седмица по-късно на 23 и 24 септември домакин ще бъде хотел Дедеман Принцес в Столицата, а на 25.09 - хотел Лайпциг в Пловдив, отново от 11.00 до 18.00 ч. Участието във форума е безплатно, необходима е само регистрация на www.MedPharmCareers.com. За повече информация: Radislav Nakov; Vise-president of Internal Affairs; President of AMSB - Sofia; Co-president of ICMS 2011; 00359883379053; radislav.nakov@abv.bg; www.amsb.org; www.ismsbg.org.
 • thumb
  10 09 2009 Уважаеми Колеги, на www.medicine-bg.net са налични следните нови статии в раздел "Диференциална диагноза": (1) Артериална хипертония http://medicine-bg.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1107&Itemid=34 (2)Остър белодробен оток http://medicine-bg.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1108&Itemid=34 (3) Ревматоиден артрит http://medicine-bg.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1109&Itemid=34 Статиите на свободен достъп за всички. В тях има вече добавен подраздел "Патогенеза", което бе пропуснато в досегашните изложения главно поради наличие на прекалено много литература по въпроса. С уважение д-р Димитър Кехайов
 • thumb
  10 09 2009 Лекарска трудова борса 17 Октомври 2009 София Импулс Рикрутмънт ЕООД съвместно с Jörg Herrmann - Die Personalberater Human Resources Management GmbH кани лекари специалисти и лекари, желаещи да придобият специалност в Германия на среща с немскиклиники, представлявани от управители на болници, специалисти „Човешкиресурси“ и главни лекари, които разполагат с голям брой места за лекарии специализанти. Щеимате възможност да се срещнете с представители на всяка клиника, коитос удоволствие ще проведат с Вас личен разговор, в който ще получитеподробна информация за клиниките, техните профили, свободните места заспециализация и работа. Всички лекари, желаещи да посетят Лекарска трудова борса 17 Октомври 2009, трябва да владеят немски език (минимално ниво – В1). Нивото можете да си проверите чрез онлайн теста на Гьоте Институт на следната уеб страница: http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl Записвания за участие - изпратете подробно CV на немски език до 10.10.2009 на e-mail: doctorsg@abv.bg Незаписали се кандидати няма да бадат допуснати!!! Въпроси и запитвания на телефони: 0888 848899 ,032 644250– Костадин Ламбрев Клиники, които ще вземат участие на Лекарска трудова борса 17 Октомври 2009: Участник №1: Верига от 45 болнични заведения в цяла Германия Веригаот клиники в цяла Германия, които са на челните места в областите наневро- и психонауките, както и в ортопедията. Със своите 33 клиники, 7дома за специални грижи и 5 медицински центъра в 11 провинции, веригатаразполага с общ капацитет от 7.900 легла. Клиниките са спешни ( заосновни и рутинни случаи ) и специализирани клиники ( с центрове замедицинска рехаблитация ). За тях работят 7.800 служители. Представители: специалист от отдел „Човешки ресурси“ и главен лекар. Клиниките разполагат със следните свободни места за лекари специалисти и специализанти: Асистент-лекари (специализация) – Анестезия / интензивна медицина Асистент-лекари (специализация) – Анестезия / интензивна медицина Асистент-лекари (специализация) – Сърдечно-съдова хирургия Асистент-лекари (специализация) – Вътрешни болести/Кардиология Асистент-лекари (специализация) – Вътрешни болести/Кардиология Асистент-лекари (специализация) – Детска и младежка психиатрия Асистент-лекари (специализация) – Неврология Асистент-лекари (специализация) – Ортопедия Асистент-лекари (специализация) – Ортопедия Асистент-лекари (специализация) – Ортопедия/Спешна хирургия Лекари специалсти – Неврология Лекари специалсти – Анестезия Лекари специалсти – Гериатрия (Лекар специалист-неврология) Лекари специалсти – Вътрешни болести/Онкология Лекари специалсти – Детска и младежка психиатрия Лекари специалсти – Неврохирургия Лекари специалсти – Неврология/Ранна рехабилитация Лекари специалсти – Психосоматика Лекари специалсти – Психосоматика и психотерапия Завеждащ лекар – Психосоматика Участник №2: Обединение от 23 болнични заведения с2.300 служители. Към тях се числят 4 болници с 904 легла, 12 старческидома с 600 места, 1 дом „Майка и дете“ с 61 места, 2 амбулантни службиза обгрижване, 1 амбулантен хоспис, 3 обслужващи центъра, центрове заобучение на болногледачи и централна аптека. Представители: специалист от отдел „Човешки ресурси“ и главен лекар. Клиниките разполагат със следните свободни места за лекари специалисти и специализанти: Асистент-лекари (специализация) – Обща вътрешна медицина/Гастроентерология/Интензивна медицина Асистент-лекари (специализация) – Вътрешни болести/Кардиология Асистент-лекари (специализация) – Вътрешни болести/Кардиология Асистент-лекари (специализация) – Нефрология/Хипертензиология/Диабетология Асистент-лекари (специализация) – Неврология Асистент-лекари (специализация) – Хирургия Асистент-лекари (специализация) – Обща/тораксна и спешна хирургия Асистент-лекари (специализация) – Хематология/Онкология или пневмология Лекари специалсти - Обща вътрешна медицина/Гастроентерология/Интензивна медицина Лекари специалсти - Нефрология/Хипертензиология/Диабетология Участник №3: Здравен парк с 6 клиники за рехабилитация Здравният парк предлага медицинската компетентност на 6 клиники за рехабилитация с 583 легла: Клиника за сърдечно-съдови заболявания (55 легла) Клиника за стомашно-чревни заболявания и заболявания на обмяната на веществата (83 легла) Клиника за ортопедия/травматология и остеология (137 легла) VMO – ортопедично отделение (40 легла) Клиника за психотерапия, психосоматика и терапия на поведението (157 легла) Клиника за деца и младежи (91 легла) Клиника за семейства (20 легла за възрастни) Представители: специалист от отдел „Човешки ресурси“ и главният лекар на ортопедията. Клиниките разполагат с голям брой свободни работни места за лекари специалисти и специализанти (придобиване на специалност), свързани с дейността на изброените по-горе профилирани клиники. Участник №4: Болнична общност от провинция Саксония, представляваща 79 клиники Болничната общност от провинцияСаксония презентира 79 клиники с около 25.800 легла.Със своите 45.000служители болниците са едни от най-важните работодатели в провинцияСаксония. Годишно стационарно се лекуват около 900.000 пациенти. Представители: заместник управителят и главен лекар Клиниките разполагат с голям брой свободни работни места за лекари специалисти и специализанти: Асистент-лекари (специализация) – Анестезия Асистент-лекари (специализация) – Обща хирургия Асистент-лекари (специализация) – Сърдечна хирургия Асистент-лекари (специализация) – Детска хирургия Асистент-лекари (специализация) – Ортопедия и спешна хирургия Асистент-лекари (специализация) – Тораксна хирургия Асистент-лекари (специализация) – Коремна хирургия Асистент-лекари (специализация) – Вътрешна обща медицина Асистент-лекари (специализация) – Гастроентерология Асистент-лекари (специализация) – Хематология и онкология Асистент-лекари (специализация) – Кардиология Асистент-лекари (специализация) – Нефрология Асистент-лекари (специализация) – Пневмология Асистент-лекари (специализация) – Неврохирургия Асистент-лекари (специализация) – Патология Асистент-лекари (специализация) – Психиатрия и психотерапия Асистент-лекари (специализация) – Психосоматика и психотерапия Асистент-лекари (специализация) – Радиология Асистент-лекари (специализация) – Лъчева терапия Асистент-лекари (специализация) – Урология Лекари специалисти – Анестезия Лекари специалисти – Обща хирургия Лекари специалисти – Съдова хирургия Лекари специалисти – Сърдечна хирургия Лекари специалисти – Детска хирургия Лекари специалисти – Ортопедия и спешна хирургия Лекари специалисти – Тораксна хирургия Лекари специалисти – Коремна хирургия Лекари специалисти – Вътрешна и обща медицина Лекари специалисти – Гастроентерология Лекари специалисти – Хематология и онкология Лекари специалисти – Кардиология Лекари специалисти – Пневмология Лекари специалисти – Неврология Лекари специалисти – Психиатрия и психотерапия Лекари специалисти – Психосоматика и психотерапия Лекари специалисти – Радиология Лекари специалисти – Лъчева терапия Лекари специалисти – Урология Impuls Recruitment Ltd 7 Peshtersko Shosse Str. 4002 Plovdiv, Bulgarien Tel/Fax: 00359 32 644 250 Mobil: 00359 882 518262 Mobil: 00359 888 848899 e-mail: doctorsg@abv.bg
 • thumb
  10 09 2009 ЦЕНТЪРЪТ ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ организира: семинар - обучение на тема: Как да кандидатстваме за финансиране на проект от Европейските фондове? Направи го сам! Лектор: проф. П. Найденова, дин – експерт по програми и проекти към фонда за населението към ООН Семинарът ще се проведе в София на 24 и 25.09.2009 г. (четвъртък и петък) в конферентна зала 2 на хотел Плиска, 9,00 - 17,00 ч. Обучението е предназначено за кандидати за финансиране на проекти от Европейските фондове – производители, работодатели, общини, образователни и обучаващи институции и организации, екологични организации, регионални, месни и национални туристически организации, земеделски производители в селските общини, неправителствени организации. Целта е след обучението участниците в семинара да могат самостоятелно и в екип да изготвят проекти за финансиране от Европейските фондове, отговарящи на изискванията и стандартите на ЕС. D. Donev Center za neformalno obrazovanie tel. 02/866 13 28 е-mail: office@cenife.com
РЛК Бургас в социалните мрежи: fb tw gp pin

гр. Бургас 8010,
к-с"Славейков" бл. 126, партер
/срещу входа на паркинга на магазин "Технополис"/

Работно време:
Всеки делничен ден от 08.00 - 16.00

email: rlk_burgas@yahoo.com rlk_burgas@gbg.bg

Банкова сметка на РК - Бургас
IBAN: BG 34 UNCR 96601018599105, BIC UNCRBGSF, банка "УниКредит Булбанк" - Бургас

Design & Development by KAKDEVELOPMENT