Актуално

ЛЕКАРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА В НАДПРЕВАРА ЗА ПРИЗА „МЛАД МЕДИК“ 24 04 2017

Лекари от цялата страна в надпревара за приза „Млад медик“ За поредна година девет млади специалисти ще получат награди

На 7 април отбелязваме Световния ден на здравето 07 04 2017

На 7 април отбелязваме Световния ден на здравето

Удостоверения 24 03 2017

Уважаеми колеги,

За Ваше улеснение е осигурена нова функционална възможност на Националния регистър на Български лекарски съюз за генериране на персонално и уникално удостоверение за членство, както и удостоверение за натрупани точки по ПМО, през сайта Национален регистър (www.blsbg.eu).

Обяви

 • 09 05 2016 Към 01.05.2016 г. в ЦСМП - филиал Бургас има 13 свободни работни места, за лица с образователна квалификационна степен магистър по медицина. За допълнителна информация, може да се обръщате към служител "човешки ресурси" на тел. 056/ 87-19-28.
 • 01 04 2016 ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ  ВКЛЮЧАТ В ОБЩОНАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ГР. СОФИЯ НА 06.04.2016 Г., ЗАПИСВАНЕТО СТАВА НА ТЕЛ. 056/81-05-48; 0888 910 035; 0899 906 670 ИЛИ НА МЯСТО В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА, ДО ОБЯД НА 4 АПРИЛ 2016 Г.
 • 07 12 2015 Конкурс за длъжността Началник на Рентгеново отделение в СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД
  І. Изисквания към кандидатите:
  1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина” 2. Придобита специалност по „Образна диагностика”. 3. Да са членове на БЛС и да нямат наложени наказания от БЛС. 4. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не са осъждани.
  ІІ. Необходими документи:
  1. Заявление за участие в конкурс. 2. Нотариално заверени копия от дипломи. 3. Удостоверение за членство в БЛС. 4. Свидетелство за съдимост.
  ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
  Писмена разработка на тема: “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 ГОДИНА” Събеседване с кандидатите, получили оценка на разработката, не по-малко от 4.50-познаване на нормативни документи; мениджърски умения и комуникативни способности на кандидатите.
  ІV. Дата на провеждане на конкурса:
  25.01.2016 година – в кабинета на Управителя от 10.30 часа.
  Документите се подават в деловодството на “СБАЛПФЗ Бургас” ЕООД, до 30 календарни дни след публикуване на обявата.

Съобщения

 • thumb
  03 06 2016 СДРУЖЕНИЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ЛЕКАРИ-БУРГАС ЧЛЕН НА НСОПЛБ И АСОЦИAЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОКАНА Във връзка с чл.9 ал.3 т.1 от Устава на ССЛБ и по инициатива на УС на „Сдружение на семейните лекари-Бургас” се свиква редовно отчетно-изборно събрание на организацията на 06.07.2016 година при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на УС на ССЛБ за период 2013/2016 2. Отчет на Контролната комисия 3. Приемане на бюджета за 2016 година 4. Избор на Председател на УС на ССЛБ 5. Избор на зам.председател,секретар и членове на УС на ССЛБ 6. Избор на Контролна комисия 7. Избор на делегати за редовното отчетно-изборно събрание на НСОПЛБ 8. Разни Събранието ще се проведе в зала „ Нептун“ на хотел Аква , с начало 18.30 часа. Присъствието на членовете на сдружението е задължително!
 • thumb
  28 04 2014 Уважаеми колеги,във връзка с чл.9 ал.3 т.1 и т.2 от Устава на ССЛБ и по инициатива на УС на „Сдружение на семейните лекари-Бургас” се свиква редовно общо събрание на организацията на 29.05.2014 г.(четвъртък) при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на УС на ССЛБ за периода май-2013/май-2014 година. 2. Финансов отчет за 2013г. и приемане на бюджет за 2014 година. 3. Доклад на контролната комисия 4. Разни Събранието ще се проведе в зала Нимфа на хотел „АКВА” ,с начало 18.30 часа. Присъствието на членовете на сдружението е желателно !
 • thumb
  19 05 2008 О Б Я В А На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на свое заседание Управителният съвет на “Сдружение на семейните лекари –Бургас” взе решение за свикване на Общо събрание на Сдружението на дата 28 юни 2008 г. (събота) от 10.30 часа в конферентната зала на хотел “КОСМОС” при следния дневен ред: 1.Отчет за дейността на УС от учредяването на сдружението от май-2007 г. до м. май-2008 г. 2.Приемане на проектобюджета на сдружението за 2008 г. 3.Промени в устава на сдружението. 4.Разни. УС на ССЛБ
РЛК Бургас в социалните мрежи: fb tw gp pin

гр. Бургас 8010,
к-с"Славейков" бл. 126, партер
/срещу входа на паркинга на магазин "Технополис"/

Работно време:
Всеки делничен ден от 08.00 - 16.00

Тел./ факс: 056/ 81-05-48
0899 906 670, 0888 910 035
email: rlk_burgas@yahoo.com rlk_burgas@gbg.bg

Банкова сметка на РК - Бургас
IBAN: BG 34 UNCR 96601018599105, BIC UNCRBGSF, банка "УниКредит Булбанк" - Бургас

Design & Development by KAKDEVELOPMENT